Praktické rady

Kynológia

Športová kynológia vznikla z pracovnej (služobnej) kynológie, jej  účelom však nie je výcvik psa priamo pre služobné práce, ale rozvinúť a predviesť vlastnosti pracovného psa v jednotlivých športových disciplínach.  

 1. Stopa
 2. Poslušnosť
 3. Obrana

Psovod so psom, ak zvládli výcvik, môžu absolvovať pracovnú skúšku. Na Slovensku sa skúša podľa národného skúšobného poriadku SVV, alebo podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO. Okrem skúšok je možné zúčastniť sa aj pretekov. Skúškovú aj pretekársku činnosť na Slovensku zastrešuje Zväz športovej kynológie SR

 

Kynologické skúsenosti  a pretekárske techniky

1.     Nezabudnite si na skúšky alebo preteky so sebou vziať

 • osobné doklady
 • originál preukazu o pôvode psa
 • veterinárny preukaz (pas) psa s potvrdením veterinára na presun, s kompletným očkovaním (besnota a psinkový komplex) nie starším ako 1 rok, odčervením nie starším ako 6 mesiacov
 • potvrdenie o zaplatení štartovného (pre istotu)
 • predpísaný výstroj psa: vodítko, obojok - hladkú kovovú jednoradovú retiazku, 10m dlhú stopovaciu šnúru 
 • odmeny pre psa
 • aj nepremokavé oblečenie aj obutie
 • dobrú náladu a psa!
 

2.     Podávanie hlásenia rozhodcovi

Pred každou disciplínou psov sa zväčša podáva  rozhodcovi hlásenie.

Pri hlásení som zažila už niekoľko humorných ale aj trápnych situácii, preto je dobré ovládať niekoľko možno nepísaných pravidiel.

Pri hlásení sa najprv rozhodcovi pozdravím a  uvediem svoje meno a celé meno svojho psa. Potom mu oznámim, že som pripravená na vykonanie oddielu A, B alebo C podľa daného skúšobného poriadku. Podáme si s rozhodcom ruku. Podanie ruky má byť krátke a nie príliš silné alebo slabé a naznačím pri tom mierny úklon hlavou. Pozerám sa rozhodcovi do očí a úsmevom naznačím že sa teším na vykonávanie cvikov. Už tu si rozhodca utvára o nás prvý dojem.

Pri vyšších typov pretokov, môže to byť napr. CACIT, Majstrovstvá sveta a pod. , sa Vám môže stať, že s organizačných dôvodov veľkého počtu pretekárov sa Vás ujme organizátor alebo pomocný rozhodca a odvedie Vás priamo na začatie vykonávania cvikov, bez hlásenia sa hodnotiacemu rozhodcovi.

Príklady :

STOPA

Dobrý deň pán rozhodca, psovod Dáša Kostelná s Anuškou Betkin Dvor sme pripravené na vykonanie pachových prác podľa skúšobného poriadku IPO3, suka predmety označuje ( pri skúške podľa SVV a SChH musím upresniť polohu : označuje v ľahu).

Pán rozhodca, ukončili sme prácu na stope a suka označila tieto predmety. A ukážem mu ich.

POSLUŠNOSŤ

Dobrý deň pán rozhodca, psovod Dáša Kostelná s Anuškou Betkin Dvor sme pripravené na vykonanie cvikov poslušnosti podľa skúšobného poriadku SChH3.

Pán rozhodca ukončili sme cviky poslušnosti.

OBRANA

Zdvihnutím pravej ruky hlásim rozhodcovi začiatok.

Pán rozhodca odovzdávam Vám figuranta aj zbraň

Pán rozhodca ukončili sme cviky obrany a odovzdávam Vám figuranta a zbraň.

Na konci cvikov rozhodcovi hlásim koniec našej spoločnej práce so psom a  krátko si podáme ruky.

obrana

 

Pri skúške SVV psovod vedie výsluch figuranta.

obrana2

Psovod : Čo tu robíte ?

Figurant odpovedá : Nič ! Prechádzam sa,

Psovod :  Tu nemáte čo robiť ! Máte doklady ?

Figurant: Čo vás je dotoho, nemám.

Psovod: Pôjdete so mnou !!!

Psovod pri stretávke :

Už som Vám povedala, že tu nemáte čo robiť. Okamžite oddíte!  Drž ... !!!

 

3.     Pravidlá športového správania sa na skúškach či pretekoch

Je dobré, napriek možnej pretekárskej či skúškovej nervozite, nezabudnúť na niektoré príjemné užitočné zásady slušného správania:

 1. Vždy sa rozhodcovi pozdravte ako  prvý
 2. Hlásenie začínajte oslovením, pán rozhodca.
 3. Hovorte pomaly a zrozumiteľne
 4. Pozerajte sa rozhodcovi do očí
 5. Počkajte, kým Vám rozhodca podá ruku prvý
 6. Na rukách nemajte rukavice
 7. Miernym úklonom hlavy pri podávaní ruky naznačujete svoju  zdvorilosť  a rešpekt
 8. Pri hlásení muži nemajte nič na hlave
 9. Ruku pri podávaní majte  čistú (... nie spotenú od nervozity, špinavú od pamlskov...)
 10. Úsmev nebolí
 11. Poďakujte sa rozhodcovi za hodnotenie
 12. Poďakujte kladačovi stopy, skupinke a aj figurantovi za spoluprácu
 13. Podajte ruku súperovi a pogratulujte  mu k výkonu
 14. Neprejavujte nepatričné emócie
 15. Ruky vo vreckách nie sú vizitkou slušného správania.

Umením je skromne vyhrávať a s úsmevom vedieť prehrávať.

 

4.     Oblečenie

Starí Sumeri zvykli hovoriť, že každý má úctu k dobre oblečenému človekovi. Francúzi zasa pripomínajú, že tam, kde človeka nepoznajú, berú ho podľa toho ako vyzerá. Aj v našich končinách stále platí, že šaty robia človeka.

Na skúšku alebo pretek nastupujem oblečená športovo. Stále sa vedú polemiky o vhodnosti či nevhodnosti pretekania vo výcvikových vestách.  Páči sa mi, ak je pretekár oblečený tak, aby bolo jasné že ide pretekať so psom. A asi je jedno či má pri tom vestičku, alebo vetrovku, či len pekné športové tričko. Nevhodné sú krátke nohavice, na niektorých súťažiach sú aj zakázané.